Alkoholmisbrug: En overset sygdom

16 november 2023
Signe Lindhard

editorial

Alkoholmisbrug rammer mange danskere hvert år både direkte og indirekte. Og selvom alkohol er en del af det sociale omdrejningspunkt i mange sammenhænge, kan et højt og vedvarende forbrug føre til alvorlige helbredsmæssige, sociale og personlige konsekvenser. Dette er et følsomt og ofte tabubelagt emne der kræver øget fokus og forståelse.

Alkoholmisbrug kan føre til alvorlige fysiske, følelsesmæssige og sociale konsekvenser. På det fysiske plan kan konsekvenserne variere fra indre blødninger, over leverskader, hjertesygdomme og kræft. På det følelsesmæssige plan kan der opstå problemer som angst, depression og vrede, og ofte kan disse problemer bidrage til, at misbrugeren fortsætter sit druk, i hvilket, de kommer ind i en ond cirkel. På det sociale plan kan alkoholmisbrug ødelægge relationer med familie og venner og kunne føre til jobtab eller andre sociale problemer.

For mange med alkoholmisbrug er det første skridt mod bedring at indse og anerkende, at de har et problem. Det kan være utrolig svært at indrømme, at man har brug for hjælp, men uden denne indrømmelse, kan fremgangen være udfordrende. Nogle gange er det nødvendigt med en intervention fra familie, venner eller læge for at få personen til at indse, at deres alkoholforbrug er skadelig for dem selv og dem omkring dem.

alkoholmisbrug

Behandlingsmuligheder

Der findes mange behandlingsmuligheder for dem, der lider af alkoholmisbrug. Disse kan variere fra intensive hospitalbaserede programmer til ambulant rådgivning, selvhjælpsgrupper og støtte fra læger og rådgivere. Effektive behandlinger inkluderer ofte en kombination af medicinsk behandling og psykoterapi, hvor man adresserer de bagvedliggende årsager til misbruget i tillæg til de fysiske aspekter.

For nogen kan det være nødvendigt med døgnbehandling i en kortere eller længere periode, for andre kan ambulant rådgivning være nok. Det vigtige er at finde en behandling, der passer til den enkeltes behov og situation, og via denne behandling få de fornødne redskaber og støtte til at overvinde misbruget.

Alkoholmisbrug er en alvorlig sygdom, der kan have betydelige konsekvenser for individer og deres familier. Det er vigtigt at anerkende, at dette er et problem, og det er endnu vigtigere at søge hjælp. Der er mange forskellige behandlingsmuligheder tilgængelige, og den rigtige løsning afhænger helt af individets situation.

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande (https://cfr.ikast-brande.dk/) tilbyder ambulant behandling og hjælp til de, der kæmper med alkoholmisbrug. Her kan man få professionel hjælp og guidance til at komme misbruget til livs og tage de første skridt mod et sundere liv. Det skal understreges, at der er hjælp at hente, og at ingen er alene med dette problem.

Flere Nyheder